Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, wordt binnenkort een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld. Met de zogenoemde Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers (meestal banken).

Zie ook: Rijksoverheid.nl

 

Wat houdt de regeling in?
Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Voor de KKC is 750 miljoen euro gereserveerd.

Waarom een nieuwe kredietregeling?

De nieuwe regeling is nodig als aanvulling op de al eerder opgetuigde kredietregelingen. Die regelingen, waaronder de BMKB-C (lening tot 1,5 miljoen euro) en GO (lening vanaf 1,5 miljoen euro) zijn vanwege de handelingskosten minder geschikt voor kleine leningen. Daar komt het hoge risico voor financiers als gevolg van de coronacrisis bij. Kleine bedrijven komen hierdoor moeilijk aan krediet, terwijl ze dat juist nu hard nodig hebben. De KKC-regeling moet dit probleem verhelpen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming:

  • voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK,
  • een minimale jaaromzet hebben van 50.000 euro,
  • voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest.

Door de garantstelling lopen financiers waarbij je de lening aanvraagt minder risico. Leningen worden alleen verstrekt aan gezonde bedrijven die de capaciteit hebben om aan hun terugbetalingsverplichtingen te voldoen. De financier maakt die afweging en gaat uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.

Hoe vraag ik KKC aan?

De nieuwe regeling is nog niet van kracht, de voorwaarden ervan worden nog uitgewerkt. Daarna moet de Europese Commissie nog goedkeuring geven. Als de goedkeuring er is, kan de regeling volgens de banken naar verwachting half mei open.
Voor je aanvraag kun je in elk geval terecht bij Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos Bank. Alle financiers die voor de BMKB-C geaccrediteerd zijn, mogen de regeling uitvoeren.

Lees / kijk verder ..
KvK