Ieder jaar ligt een aantal regeringsplannen voor het komende jaar al op straat voordat die op Prinsjesdag worden gepubliceerd.
Een overzicht van de tot nu toe uitgelekte begrotingsstukken.

Werknemers
- De inkomstenbelasting in de eerste schijf, tot 68.500 euro bruto per jaar, gaat iets omlaag.
- De arbeidskorting, een belastingvoordeel voor alle werkenden, gaat omhoog.
- De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Dit belastingvoordeel voor zzp'ers daalde al van 7.200 euro dit jaar naar 5.000 euro in 2028. Dat wordt nu 3.200 euro.
- Zorgpersoneel krijgt een coronabonus van 500 euro, boven op de al toegezegde extra 1.000 euro. De door de oppositie gewenste structurele loonsverhoging voor deze werknemers komt er niet.

Woningmarkt
- De overdrachtsbelasting wordt voor starters, in dit geval tot 35 jaar, geschrapt. Nu moeten huizenkopers 2 procent van de koopsom aan belasting betalen.
- Tegelijkertijd gaat de woonbelasting voor beleggers (kopers die niet zelf in de woning gaan wonen) omhoog. Zij betalen vanaf volgend jaar 8 procent overdrachtsbelasting. Dat percentage geldt ook voor de aanschaf van een tweede woning en voor een huis dat voor kinderen wordt gekocht.

Ieder jaar ligt een aantal regeringsplannen voor het komende jaar al op straat voordat die op Prinsjesdag worden gepubliceerd. Een overzicht van de tot nu toe uitgelekte begrotingsstukken.

Werknemers
- De inkomstenbelasting in de eerste schijf, tot 68.500 euro bruto per jaar, gaat iets omlaag.
- De arbeidskorting, een belastingvoordeel voor alle werkenden, gaat omhoog.
- De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Dit belastingvoordeel voor zzp'ers daalde al van 7.200 euro dit jaar naar 5.000 euro in 2028. Dat wordt nu 3.200 euro.
- Zorgpersoneel krijgt een coronabonus van 500 euro, boven op de al toegezegde extra 1.000 euro. De door de oppositie gewenste structurele loonsverhoging voor deze werknemers komt er niet.

Woningmarkt
- De overdrachtsbelasting wordt voor starters, in dit geval tot 35 jaar, geschrapt. Nu moeten huizenkopers 2 procent van de koopsom aan belasting betalen.
- Tegelijkertijd gaat de woonbelasting voor beleggers (kopers die niet zelf in de woning gaan wonen) omhoog. Zij betalen vanaf volgend jaar 8 procent overdrachtsbelasting. Dat percentage geldt ook voor de aanschaf van een tweede woning en voor een huis dat voor kinderen wordt gekocht.

Sparen
- Spaarders krijgen een hogere vrijstelling. Nu betaalt iemand over de eerste 31.000 euro geen belasting. Heb je een partner, dan is dat het dubbele. Dat wordt 50.000 euro voor alleenstaanden en 100.000 euro voor stellen.

Bedrijven
- De geplande belastingverlaging voor grote bedrijven gaat niet door. Winst vanaf 200.000 euro wordt volgend jaar daardoor nog steeds met 25 procent belast, in plaats van met 21,7 procent.
- Grote bedrijven worden ook zwaarder belast doordat belastingontwijking strenger wordt aangepakt. De aanbevelingen uit het rapport van de Adviescommissie Belastingheffing van Multinationals wordt voor een groot deel uitgevoerd. Dat moet naar schatting ieder jaar zo'n 600 miljoen euro opleveren.
- Kleinere bedrijven krijgen in 2021 nog wel de beloofde belastingkorting op hun winsten: van 16,5 procent naar 15 procent. Bovendien wordt die schijf in stappen verhoogd van 200.000 euro naar 400.000 euro.
- Er komt een extra belastingvoordeel voor bedrijven die investeren: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Investeringsfonds
- Het vorig jaar aangekondigde investeringsfonds krijgt dit jaar gestalte. Waarschijnlijk nog voor Prinsjesdag op 15 september maakt het kabinet bekend dat er een fonds van 20 miljard euro komt waarmee de komende vijf jaar projecten gefinancierd kunnen worden. Dat moeten vooral projecten voor de lange termijn zijn, zoals infrastructuur, innovatie en duurzaamheid.

(Bron: Nu.nl)