De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar.
Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen.
Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.

Hulpmiddelen voor meer overzicht

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt.
Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn.
*** Adhoc Solide Administratie en advies kunnen u hierbij - op afspraak - van dienst zijn. ***