De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is ook in het derde kwartaal (Q3) beschikbaar voor alle ondernemingen die meer dan 30% omzet verliezen en steun nodig hebben bij het betalen van hun vaste lasten. De voorwaarden van de TVL zijn hetzelfde als in de periode april t/m juni (TVL Q2). Ondernemingen in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. TVL Q3 is vanaf 31 augustus 08:00 uur aan te vragen tot uiterlijk 26 oktober 17:00 uur.

De belangrijkste onderdelen van TVL Q3 2021 op een rij:

 • Het subsidiepercentage voor de TVL is in Q3 2021 100%.
 • Ondernemingen kunnen kiezen tussen twee referentieperiodes om hun omzetverlies te berekenen: Q3 2019 of Q3 2020.
 • Ondernemers die tussen 15 maart en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart, kunnen ook in Q3 2021 TVL aanvragen.
 • Ondernemingen die Q3 2020 als referentiekwartaal kiezen, mogen de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020, niet meetellen als omzet.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres.
 • De onderneming heeft een SBI-code.
 • Voor ondernemingen die voor 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, gebruikt RVO de gegevens uit het Handelsregister van 15 maart 2020 als uitgangspunt. Heeft de onderneming zijn gegevens in het Handelsregister, zoals de hoofdactiviteit van de onderneming, na 15 maart 2020 gewijzigd? Dan heeft deze wijziging geen effect op TVL Q3, tenzij de wijziging ook door RVO is vastgelegd na een goedgekeurd bezwaar. 
 • Voor ondernemingen die zich tussen 16 maart en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister van de KvK gebruikt RVO de gegevens van 30 juni 2020 als uitgangspunt. 
 • Een onderneming moet minimaal €1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1500. Als de berekende subsidie lager is, wordt de subsidie verhoogd naar €1.500.
 • Het maximum subsidiebedrag dit kwartaal is € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb).
 • Een onderneming, of groep verbonden ondernemingen, mag in totaal niet meer dan € 1.800.000 TVL-subsidie ontvangen. Sommige ondernemingen komen bij de aanvraag van TVL Q3 2021 aan de grens van het maximale staatssteunbedrag. De TVL subsidie wordt in dat geval naar beneden bijgesteld tot het maximaal toegestane bedrag.
 • Een onderneming die tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en €25.000 of meer subsidie aanvraagt, heeft bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Een accountant of boekhouder kan dit afgeven. 
 • Een onderneming die een TVL subsidie van € 125.000 of meer aanvraagt, heeft bij de aanvraag en bij de vaststelling van de subsidie een accountantsproduct nodig. 
 • Op rvo.nl is meer informatie te vinden over de derdenverklaring en de accountantsproducten.
 • Land- en tuinbouwondernemingen ontvangen ook in Q3 een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld. Voor land- en tuinbouwondernemingen geldt voor alle TVL periodes bij elkaar een  maximum subsidiebedrag van € 225.000.
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA), Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) en opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR) komen ook in Q3 2021 niet terug.
 • TVL Q3 2021 gaat op 31 augustus 2021 om 08:00 uur open tot 26 oktober 2021, 17:00 uur.

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.

(Bron: Rijksoverheid)