De overheid helpt ondernemers de komende jaren hun pand, product en vervoer te verduurzamen. In dit overzicht vind je de subsidieregelingen en belastingvoordelen die je kunt gebruiken om voordelig te vergroenen.

Subsidies

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is een subsidie voor het duurzaam verwarmen van je (bedrijfs)pand met een warmtepomp of zonneboiler. De regeling geldt ook voor het kleinschalig opwekken van energie met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie kun je gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook als je investeert in het produceren van hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas of een combinatie van beide kun je een beroep doen op de regeling. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. De overheid vult voor 2022 deze subsidiepot verder aan.

Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM)

Met de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) kunnen mkb’ers een energieadviseur inhuren voor energieadvies op maat. De SVM biedt ook ondersteuning bij het uitvoeren van 1 of meer van de adviezen. Het advies geldt voor je bedrijf en je wagenpark.

Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Ondernemers die een volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of leasen en aan de voorwaarden voldoen, krijgen hier subsidie voor. Je kunt in 2021 10% van de nieuwprijs terugkrijgen, tot maximaal 5.000 euro. De overheid breidt de regeling voor 2022 uit, maar werkt de details nog uit.

Regeling groenprojecten

Als je groen wilt beleggen of sparen, kun je via de regeling groenprojecten belastingvoordeel krijgen. Ook kun je bij banken financiering tegen een lagere rente aanvragen om te kunnen investeren in een milieuvriendelijk project. Daarvoor heb je een  groenverklaring nodig.

Nationaal Groenfonds

Het nationaal Groenfonds financiert projecten die bijdragen aan de circulaire economie. Het gaat om rendabele projecten die streven naar gesloten kringlopen en minder afval en innovatieve projecten die bijdragen aan de biobased economy.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) subsidie financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-vermindering of het opwekken van duurzame energie. Ga je een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heb je een pilotproject voor biobased grondstoffen? Bekijk dan deze subsidieregeling. Aanvragen kan tot en met 7 januari 2022.

Belastingvoordelen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de energie-investeringsaftrek kun je investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie deels aftrekken van de fiscale winst. De aftrek geldt voor je pand, product en vervoer. Voorwaarde is dat je investering voldoet aan de omschrijving op de Energielijst.

Korting op de bijtelling privégebruik auto

Voor elektrische auto’s, auto’s op waterstof en auto’s op zonnecellen geldt een korting op de bijtelling. Die korting wordt jaarlijks afgebouwd. In 2021 is de bijtelling 12%, in 2022 16%. Bij voertuigen op fossiele brandstoffen geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Geen motorrijtuigenbelasting

Voor elektrische auto’s hoef je tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. De motorrijtuigenbelasting op voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Meer advies en informatie op KVK.nl