De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Met deze nieuwe organisatie wordt de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie versterkt.

Samen met de GGD’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie. De opzet van een duidelijke, landelijke aansturing zorgt ervoor dat een toekomstige crisis slagvaardiger kan worden bestreden. Bijvoorbeeld doordat de opschaling voor het testen en vaccineren sneller kan gebeuren.

De LFI is een landelijke crisisorganisatie die namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee dingen gaat doen: ten eerste de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Ten tweede zal de LFI de operationele aansturing van grootschalige infectieziektebestrijding op zich nemen. De bestrijding van de huidige Covid-19-pandemie wordt nog steeds gedaan door de bestaande organisaties.

Minister Ernst Kuipers: “Centrale regie en sturing in een landelijke gezondheidscrisis is belangrijk. Dat is een van de lessen die we hebben geleerd in de huidige pandemie. Daarom is het goed dat de LFI er nu komt, zodat de aanpak in een volgende crisis soepeler en slagvaardiger verloopt. Ik heb gemerkt dat hiervoor veel draagvlak is bij alle betrokken partijen en dat die ook de urgentie voelen om dit tot een gezamenlijk succes te maken.”

Lees verder op Rijksoverheid..