Belastingplan 2018

In het belastingplan zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

* Het verlaagde btw-tarief was van toepassing voor geneesmiddelen. Met ingang van 1 januari 2018 geldt hierbij een extra voorwaarde. De extra voorwaarde houdt in dat het College ter beoordeling van Geneesmiddelen of het Europese Geneesmiddelenbureau een handelsvergunning heeft afgegeven voor een geneesmiddel of dat het geneesmiddel hiervan expliciet is vrijgesteld.

* Per 1 januari 2018 vervalt de landbouwvrijstelling. Vanaf deze datum zijn landbouwers (waaronder akkerbouwers en veehouders) btw verschuldigd ter zake van de leveringen en diensten die zij verrichten.

* Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor pandhouders en hypotheekhouders. De regeling bepaalt dat zij aansprakelijk zijn voor de btw die de ondernemer is verschuldigd als gevolg van een gedwongen verkoop aan een niet-ondernemer. Deze aansprakelijkheid is slechts aan de orde indien de pandhouder of hypotheekhouder wist of had behoren te weten dat de btw door de belastingschuldige niet (volledig) is voldaan en ook niet voldaan zal worden.

 

Bron: Belastingadvies af. 1/2 - januari 2018