Als een werknemer de auto maximaal 500 kilometer per kalenderjaarbasis voor privédoeleinden gaat gebruiken, kan hij een 'Verklaring geen privégebruik auto' indienen (artikel 13bis, lid 7-12 Wet LB 1964). De werknemer kan het aanvraagformulier online invullen en versturen via www.belastingdienst.nl.…

Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Het is belangrijk dat u kunt aantonen in hoeverre u de auto voor privédoeleinden gebruikt. De makkelijkste manier om dit te doen is een kilometeradministratie bijhouden.

(Bron Belastingsdienst)

(Bron: Fiscaal Tiotaal. Fiscale wijzer auto van de zaak 1-1-2019  &  Belastingdienst)