(Bron: Belastingdienst)

Aftrek van kosten..
In de bijgaande tabel vindt u een opsomming van kosten.
Per kostensoort ziet u welk percentage van de kosten u mag aftrekken bij het bepalen van de winst uit onderneming.