Wijziging btw-tarieven ten aanzien van bepaalde goederen en/of diensten

De meest ingrijpende wijziging is de verhoging van het verlaagde btw-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Er geldt geen overgangsregeling; dit betekent dat voor beoordeling welk btw-tarief van toepassing is moet worden aangesloten bij de reguliere btw-regels rondom verschuldigdheid. Wel heeft de staatssecretaris aangegeven dat geen naheffing zal plaatsvinden in geval betalingen zijn gedaan in 2018 voor prestaties die in 2019 worden verricht (zie bericht fiscaal totaal van 8 juni 2018).