* Bestaande aandachtspunten

Bewaartermijn administratie
Niet onbelangrijk is de bewaartermijn in de btw. Normaliter is het voldoende om de administratie 7 jaar te bewaren, maar gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moeten 10 jaar bewaard worden in verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken.